MG SUMIKURA 128P1 (12.8KG CỬA TRÊN)

MÁY GIẶT CỬA DƯỚI GIẢM